pb.pl

Jan Winiecki

Jan Winiecki

Jan Winiecki

Polski ekonomista i nauczyciel akademicki. Członek Rady Polityki Pieniężnej.
W latach 1985-1989 był członkiem tzw. Konwersatorium, grupy doradców ekonomicznych „Solidarności” kierowanej przez prof. B. Geremka. W 1989 r. należał do współzałożycieli Centrum im. Adama Smitha i do 1995 r. był jego pierwszym prezesem. W 1991 r. wchodził w skład Politycznego Komitetu Doradczego przy Prezydencie RP. Dyrektor wykonawczy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Londynie (1991-1993). Członek Doradczej Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów (1998-2000). Przez 4 kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Od 2000 r. Doradca ekonomiczny WestLB Bank Polska SA.

ROZBUDUJ SWÓJ PROFIL!

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu