pb.pl

Edmund Mzyk

Edmund Mzyk

Edmund Mzyk

Znaczący akcjonariusz giełdowych spółek Yawal i Paged. Prezes pierwszej z nich (w drugiej prezesem jest jego syn - Daniel).
Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółek: Paged, Paged-Sklejka, Final, a także jest członkiem Rady Nadzorczej Paged Meble z Jasienicy.

ROZBUDUJ SWÓJ PROFIL!

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu