pb.pl

Wiesław Migut

prezes Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Hi­po­tecz­ne­go, w przeszłości założyciel wielu spółek z branży medialnej i wydawniczej m.in. IDG Poland, ComPress SA, MM Conferences SA oraz Migut Media SA. Był wydawcą wielu tytułów m.in. miesięcznika Businessman.pl. Twórca Businessman Institute - centrum konferencyjno-szkoleniowego w Warszawie

ROZBUDUJ SWÓJ PROFIL!

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu