pb.pl

Ryszard Trepczyński

Ryszard Trepczyński

Ryszard Trepczyński

Ryszard Trepczyński

Członek zarządu w Grupie PZU nadzorujący pion inwestycji. W latach 1994-1996 pracował jako makler w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie. W latach 1996 - 2002 r. był zatrudniony w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie – początkowo jako zarządzający aktywami, a następnie jako naczelnik wydziału zarządzania portfelami instrumentów dłużnych. Od grudnia 2002 do czerwca 2011 związany z Pioneer Pekao Investment Management, gdzie kolejno zajmował stanowiska dyrektora departamentu papierów dłużnych, dyrektora departamentu zarządzania aktywami, a od marca 2009 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji.

ROZBUDUJ SWÓJ PROFIL!

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu