pb.pl

Rafał Antczak

Rafał Antczak

Rafał Antczak

Specjalista z zakresu makroekonomii, analiz trendów rynku i doradztwa w planowaniu strategicznym. Pezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od stycznie 2017 r. Wcześniej m.in. doradca w Deloitte, członek Rady ds. Ładu Korporacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Rady Fundacji Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Wykładowca makroekonomii Programu MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

ROZBUDUJ SWÓJ PROFIL!

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu