pb.pl

Olga Malinkiewicz

Olga Malinkiewicz

Olga Malinkiewicz

naukowiec, wiceprezes ds. technologii Saule Technologies Pracuje nad komercyjnym wykorzystaniem perowskitów (minerał wytwarzany sztucznie w laboratorium). Opracowana przez nią technologia pozwala na zastosowanie ich w fotowoltaice - elastyczne, półprzezroczyste ogniwo, na bazie folii PET, będzie można połączyć z dowolnymi produktami i zasilać je energią słoneczną. Jej przypadek dowodzi, że nie każdy polski wynalazek musi przepaść w wirach sporów albo wyjechać za granicę. Młoda naukowiec i jej wspólnicy na rozwój projektu perowskitów zdobyli 25 mln zł z NCBR i ponad 10 mln USD od m.in. japońskich inwestorów. Teraz Saule Technologies pracuje nad tym, by ten specjalny minerał wykorzystać na masową skalę do produkcji energii z udziałem promieni słonecznych. W 2014 roku znalazła się na liście liderów innowacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej New Europe 100, tworzonej przy udziale m.in. Google’a, „Financial Timesa” i Res Publiki.

ROZBUDUJ SWÓJ PROFIL!

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu