pb.pl

Michał Tober

Michał Tober

Michał Tober

menager i polityk, wiceprezes Europejskiego Funduszu Hipotecznego. Od 2008 r. jest zwią­za­ny z gru­pą JW Pro­jan najpierw jako doradca zarządu, a następnie jako wiceprezes Zarządu WorldIT Systems Sp. z o.o, wchodzącej w skład grupy JW Projan (JW Projan jest większościowym udziałowcem w EFH). W la­tach 2001–2003 Michał Tober był rzecz­ni­kiem pra­so­wym rzą­du Leszka Millera, a potem przez rok wi­ce­mi­ni­strem kul­tu­ry. W latach 2001-2007 był posłem na Sejm RP. Należy do SLD

ROZBUDUJ SWÓJ PROFIL!

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu