pb.pl

Lidia Adamska

Lidia Adamska

Lidia Adamska

członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto członek rady nadzorczej BondSpot SA oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej Instytutu Rynku Kapitałowego - WSE Research SA (grupa kapitałowa GPW)

ROZBUDUJ SWÓJ PROFIL!

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu