pb.pl

Andrzej Mochoń

Andrzej Mochoń

Andrzej Mochoń

Prezes Zarządu Targów Kielce. Należy do grona twórców znanego na świecie MSPO - Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Jest również pomysłodawcą Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu. Był także prezesem Polskiej Izby Przemysłu Targowego, uczestniczy w pracach UFI – Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Targów oraz CENTREX – Europejskiego Stowarzyszenia Statystyki Targowej. Andrzej Mochoń pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec. Jest Kanclerzem Loży Świętokrzyskiej BBC. Za swoją działalność, wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej, w 2015 roku został odznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych medalem „Bene Merito”. Jako jedyny cywil w Polsce został uhonorowany odznaką Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Został także odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Zasłużony dla Obronności Kraju oraz Medalem Euroatlantyckim.

ROZBUDUJ SWÓJ PROFIL!

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu